۱۳۹۰ اسفند ۱۶, سه‌شنبه

شیر

اسم بوســـه نیاوردیم
دست‌هاتان را بــاز کردیم
آسمان را پرستاره
پروازتان دادیم

شیــر نبود دیگر
حواس حافظه بود و ما
می‌رفتیم تا بی‌حواس
از لای انگشت‌هاتان بریزیم

اسم بوسه نیاوردیم
پستانمان را
از لای دندان‌هاتان بیــــرون کشیدیمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر